Tornar a inici de pàgina

Museu de Cervera

endavant

enrrere

Tancar

#museuobert

Sobre el projecte

Museuobert.cat és un portal de difusió de col·leccions, que neix amb l'objectiu d'apropar el ciutadà a les institucions culturals, oferint la possibilitat de descobrir les peces dels museus i compartir-les a les xarxes socials.

Davant la situació d’excepcionalitat en la que ens trobem actualment i el confinament de la ciutadana a casa. Moltes indústries i sectors s’han vist afectats, entre ells el de la cultura, i calen eines per evitar una aturada completa.

La iniciativa neix impulsada per les empreses Nubilum i Coeli, amb l’objectiu d’afrontar el temps de confinament que estem vivint i la necessitat de mantenir oberts els museus que han hagut de tancar les seves portes físiques.

El portal és una eina, que hem posat a disposició del museus, per difondre les seves col·leccions de forma ràpida i senzilla. Cadascun d’ells ha escollit la informació que vol mostrar: una imatge amb una breu descripció de l'objecte (cartel·la) tal com si estigués exposada en una de les seves sales. En l’actual situació ha primat l’agilitat per sobre de l'exhaustivitat.

#museuobert convida a perdre's per les col·leccions dels museus i a compartir les troballes a les xarxes socials, un dels canals de comunicació més potents en aquests moments de quarantena.

Coeli és una solució al núvol per difondre, documentar i gestionar les col·leccions patrimonials de forma àgil i intuïtiva.

Nubilum Té com a missió integrar el coneixement, preservar-lo i fer-lo accessible.

Edittio Crea i dissenya interfícies gràfiques interatives per a entorns de cultura

Juntes, amb la implicació de tot l’equip del projecte han posat en marxa aquesta iniciativa.


Ets un museu o institució cultural i vols difondre el teu patrimoni online? Suma't a la iniciativa.

N.B. El projecte s’ha posat en funcionament en dues setmanes i és probable que tingui algunes mancances o limitacions que esperem que es minimitzin amb el temps. Per qualsevol proposta o suggeriment poden contactar a info@museuobert.cat.

Nota legal

Tancar

#museuobert

Credits

Museu de Cervera
calaixera-tocador
Datació
segon quart segle XIX
Materials i tècniques
fusta (com a fusta principal)
fusta
xapat, marqueteria de serra, marqueteria de filet embotit, motllurat, tornejat
Lloc d'execució
Mallorca
Lloc de procedència
Cervera
Núm. de registre
MCC 302
estructura de quatre files de calaixos sobre pota davantera tornejada i darrere en mènsula amb costats de perfil bombat i escuts de pany de llautó ovalat. Els tres calaixos inferiors amb palma de caoba emmarcada per un seguit de motllures i cadenetes de zinc amb tiradors en forma de pom. El calaix superior, amb compartiment interior, en forma de fris amb marqueteria de paons, roleus i elements vegetals, motius que també trobem a la marqueteria dels costats a la mateixa alçada. Per sota d’aquest calaix, els costats agafen un perfil bombat i aprofiten aquesta curvatura i el seu gruix per decorar el frontis amb marqueteria que representa també ocells i roleus vegetals. El tauler amb fusta de caoba i filetejats que s’acompanyen d’un cantell motllurat en forma de cornisa que aprofita el centre del frontis per amagar un calaix-tocador compartimentat amb la part davantera folrada de vellut. ESTUDI: es tracta d’una delicada i ben executada marqueteria de serra que combina la fusta del fons de xicranda amb el boix de les peces vogides. A pas de serreta es vogeixen tres dibuixos simètrics d’elegants paons reials envoltats d’uns estilitzats elements vegetals i flors que donen fe del tipus de treball extremadament gràcil i acurat que tipifiquen les feines dels marqueters de les terres mallorquines. Les entrades de serra que ressegueixen les diferents parts dels paons per aconseguir-ne el relleu, són una bona mostra d’unes mans ben ensinistrades. Manera de fer aquesta que també es reflexa plenament amb el resultat distingit que obté el conjunt de la peça acabada. Es tracta de la variant de calaixera tocador realitzada a Mallorca i que va aparèixer per primer cop al segle XVIII i continuà al segle XIX. A diferència del model català que col·loca als calaixets per a les joies a l’escambell, a Mallorca aquest compartiment es col·loca amagat a sota el tauler i és la seva tapa la qual inclou el mirall. Una estructura, per tant diferent, però una consideració social del moble igual. Hem de tenir en compte que es tracta del moble on la dona s’arregla, però sobretot on es guarden les joies i altres decoracions del pentinat i del cos. És aquest important valor social del moble que volem ressaltar i és per això que afegim a continuació un text nostre publicat en el seu dia i que posa en valor els tocadors. Creiem que els comentaris referents a Catalunya es poden fer extensibles a la Mallorca del segle XIX. Extracte de l’article de Mónica Piera “La cómoda y el tocador, muebles de prestigio en la sociedad catalana del siglo XVIII” a Pedralbes, núm. 25, 2006, p. 266-282. “La cómoda y el tocador fueron considerados bienes de lujo en la sociedad catalana del siglo XVIII. Su apreciación hizo que estos muebles fueran algo más que artefactos útiles al servicio de la casa, para pasar a ser considerados símbolos del nivel social y económico de su propietario. Su estimación no es exclusiva de Cataluña, sino que se da de forma generalizada en Europa, pero a diferencia de otros objetos que reciben la misma consideración social, a la cómoda y el tocador hay que añadirles en Cataluña el alto valor simbólico que tienen para la mujer. En este trabajo estudiaremos cómo se introducen en la casa catalana y las razones que permiten hablar de objetos de prestigio social.” “Junto a la cómoda, otro gran protagonista de los enlaces matrimoniales en la Cataluña del siglo XVIII es el tocador. El tocador o lligador es un mueble destinado al peinado y aseo de la mujer y a la custodia de las joyas, objetos de plata y adornos personales. Las múltiples y detalladas referencias a tocadores nos demuestran la atención que se prestaba a esta pieza y a su contenido. Ningún otro mueble es descrito en los documentos con tanta precisión, y es que la belleza y riqueza de los ejemplares, así como sobre todo el valor de los objetos allí depositados, obligaba a esta mirada especial. El magnífico tocador cargado de joyas de la nuera del barón de Maldà, Poneta Vega, se valoró en, nada menos que, 11.000 libras, y procedía de herencia de su madre, quien a su vez lo había recibido del virrey Amat. Antes de hablar de este valor simbólico de este mueble femenino, hemos de aclarar que los términos lligador y tocador, son poco precisos, ya que se utilizaban en la documentación catalana para nombrar el mueble que sirve para el cuidado personal fuera cual fuera su forma. En el siglo XVIII los encontramos en una proporción parecida, por esto no podemos decidirnos por ninguno de ellos a la hora de referirnos a este mueble en catalán. En cambio, la palabra pentinador, utilizada en el mismo sentido, es más excepcional. Tradicionalmente el tocador presentaba la forma de mesa con un cajón, o también de mesa vestida de tal manera que la madera quedaba oculta tras unas largas faldas. Solía incluir algún espejo de sobremesa que reposaba en un facistol o de mano, que se guardaba en alguno de los cajones. También se le denominaba tocador a una arquilla donde guardar los aderezos de la mujer, que incorporaba un espejo en la parte interna de la tapa, y se colocaba, en ocasiones, encima de la mesa de arreglo. Un buen ejemplo de la riqueza decorativa de este tipo de tocador se muestra en esta descripción de 1716: “Descripció del que conté un tocador de madera pintat de pintura de xarol, que se compon lo tapador ab son mirall dintra ab quatra figuras y dos xapas y algunas pedras de dos differents colors, y altra tapador ab unas planxas de plata y conxa, la qual conxa fa differents visos, bax [sic] dit tocador un secret, dins de ell no si ha trobat cosa, dins dit tocador y casillas de ell lo qual se trobava en los estudis de Joseph Senillosa, negociant, contiguas a la argenteria propri de Joseph Rosti negociant. Se han trobat las cosas següents (...)”. (tintero, plata, agujas) Estos tocadores en arquilla sobresalían en la vivienda catalana de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Veamos, también, los dos interesantes tocadores de influencia flamenca, documentados en 1738, con una estética propia del barroco por sus torneados y marquetería de carey y estaño de la familia Milans: “dos tocadors ab sos calaixos guarnits de conxa ab figuras xinescas de metall y de estany ab sos peus, part de ells tornejats y dorats y los restants guarnits de unas faixas de estany, que foren donats de regalo a las senyoras Rosalea Milans y Emanuela Milans, muller y nora respective de dit magnífice Sagimon Milans”. En el siglo XVIII estos modelos de tocador siguen construyéndose paralelamente a la nueva modalidad derivada de la cómoda (Fig. 2). Consiste en una calaixera amb escambell de reducidas dimensiones, que hace de soporte de un espejo fijo. El centro del escambell está normalmente ocupado por una pequeña capilla que abre por una o dos puertecitas y es flanqueada por dos cajones bajos. En alguna ocasión el espejo no forma parte del mueble, sino que es portátil y en otras, en cambio, el espejo es la puerta de un pequeño armario que reposa sobre la cómoda. Sólo las descripciones del mueble pueden ayudarnos a saber delante de qué tipo de pieza nos encontramos y si el tocador es una variante de la cómoda . Sobre el posible origen de la calaixera tocador los documentos nos remiten a Inglaterra, ya que varias veces se citan como tocador a la inglesa. Aunque los ejemplares ingleses conservados del siglo XVIII son muy escasos, realmente existía esta variante de la cómoda (chest of drawers), tal como se comprueba en los catálogos de diseños de la época. Por esto, creemos puede ser ésta la vía de introducción de la cómoda tocador, aunque una vez en Cataluña su difusión fuera mucho mayor que en el país de origen. Este mueble y su contenido puede llegar al nuevo matrimonio por varias vías, por lo que no es verdad que sea siempre regalo del suegro a la nuera, podía ser regalo de su propio padre, o proceder de una herencia, y no necesariamente era regalo para la novia. En muchos casos es, en realidad, un regalo del padre al novio, pero la novia tendrá el derecho de su uso, como un bien en usufructo; por ello, en caso de la muerte del marido, no formará parte de los muebles que ella recupera, a diferencia de la dote. Recogemos, un ejemplo donde queda claramente reflejada la propiedad del mueble: “un tocador de xerol ab peus y calaxets ab son mirall sobre, florejat, usat, en lo qual la senyora Maria Eulària Arboli y Rodoreda té las joyas de son ús y és propri de son marit”. Cuando Ignasi Termens i Bofill, doctor en derecho, casa a su hijo, remodela su vivienda y compra un gran número de muebles, entre sillas de nogal torneadas, con copete tallado y asientos de rejilla, un velador acharolado, mesas rinconeras esculpidas y corladas, pinturas sobre vidrio y sobre tela; es decir, que se hace con todo lo necesario para que su recibidor y estrados lucieran como merecía el acontecimiento. Todos los objetos que hemos citado, el señor Termens los “comprà”, en cambio en la misma fecha hay dos muebles que hizo hacer, “féu fer” y que “féu”; es decir, encargó para la boda. Uno es la cama a la moderna de pilares y cabecero pintado en azul y corladura y el otro es el tocador, que son los dos muebles que marcarán especialmente su gusto y nivel económico: “un tocador en forma de calaixera de fullola de noguer ab son escambellet del mateix, perfils de fusta de taronger ab sos panys y claus, escudets y manillas de llautó, y sobre de ell un mirall, ab guarnició de fusta de noguera y remates dorats, tot usat, que féu lo dit don Ignasi Termens per ús y ocasió del dit matrimoni del don Melchior y dins del qual no se ha encontrat cosa alguna”. En los casos, como el anterior, en que el tocador es regalo del padre al nuevo matrimonio, volvemos a encontrarnos ante un signo de la economía de la familia del novio, muy similar al que se establece entre las cómodas nupciales y la familia de la novia. Joan Baptista Pujol i Senillosa, ciudadano honrado, también había encargado un magnífico tocador cuando su hijo se casó. La descripción del inventario vuelve a resaltar expresamente que hizo hacer el mueble para aquel evento: “un tocador ab sa calaixera, montans y mirall, tot dorat y guarnit de cristalls, ab robas de dita senyora Gertrudis Pujol y Gispert y totas las cosas pertañents al tocador, como són pentinadors, tovallolas, capsas, pintas, y demés, y un adrés cumplert de or, so és creu, llassada, arrecadas, [p]iotja y brotjas de diamants encastats en plata ab sa sortija corresponent, que lo dit difunt féu per la boda de dit senyor Fidel, son fill ab dita senyora Gertrudis Pujol y Gispert”. Los objetos que cada hombre selecciona para configurar su casa, que es su entorno más privado, dicen mucho de su forma de pensar y de actuar. Por esto, los inventarios son verdaderos testimonios de la vida del propietario, porque dan a conocer esos objetos que cada persona ha seleccionado y guardado a lo largo de toda su vida. La arquitectura exterior e interior de la vivienda es la caja donde uno vive, pero es diseñada y construida por profesionales y sobre la que el propietario sólo podrá opinar y, en algún aislado caso, participar en su factura. Pero, lo que realmente queda en manos del dueño es la elección de las pertenencias que llenan la casa. De esta manera, lo que haría diferente unas viviendas de otras en la Cataluña del siglo XVIII serían los muebles y objetos que las personas que allí habitaran, hubieran seleccionado. A partir de los documentos estudiados vemos que el equipamiento de las viviendas no sólo no es tan diferente de unas casas a otras, sino que en una gran mayoría de casos coincide entre habitantes del mismo nivel económico y social. Descubrimos, así, que a la hora de escoger y comprar piezas se está condicionado por el entorno en que se vive, por el trabajo y por la forma de pensar, que no es única, sino que es común a muchas otras personas del mismo grupo. La calaixera no se introdujo en la casa catalana de forma aleatoria, sino que entró ordenadamente en unos grupos sociales y económicos determinados, condicionada por una forma de pensar que la convirtió en mueble de moda. Una vez alcanzado este status, otras capas de la sociedad que querían relacionarse con las primeras, siguieron el ejemplo y extendieron la cómoda, entre los de su grupo.” Sobre la importància del tocador a la llar benestant, consultar també: Mónica Piera. “Quan s’és jove per fer bonic i quan s’és gran per no fer fàstic. Tocadores y lavamanos en la vivienda catalana de la época moderna”. A Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 2009, VIII, pp. 93-117.